Osobni podaci

Za što se koriste moji podaci?
Već sam sakupio/la Cashback. Kako ga mogu dobiti?