Вардар Cashback Програма

Како го поддржувам Вардар како член на Вардар Cashback Програмата?
„Operated by Cashback World“ – што значи тоа?
Што претставува Вардар Cashback Програмата