Program Cashback Lechii Gdańsk

Czym jest Program Cashback Lechii Gdańsk? 
„Operated by Cashback World“ – co to znaczy? 
Co dokładnie wspieram w rozwoju klubu?