Program Cashback Legii Warszawa

Czym jest Program Cashback Legii Warszawa? 
„Operated by Cashback World“ – co to znaczy? 
Co dokładnie wspieram w rozwoju klubu?